top of page

Teamcoaching

En systematisk målstyrd process

Teamcoaching är en utvecklingsprocess för team som behöver finna samsyn, stärka samarbete, arbeta fram gemensamma mål och strategier, hitta sätt att stötta varandra och bäst utnyttja olikheter och kompetenser. Som behöver finna större arbetsglädje, öka samarbete och effektivitet. Som behöver jobba med kommunikation, teamledarskap och konstruktiv feedback.

Metod

I teamcoaching jobbar en eller två coacher systematiskt, process- och målorienterat, samt upplevelsebaserat med att stärka gruppen kring frågor som tillit, kommunika-tion, återkoppling, samsyn, proaktivitet, ledarskap, mångfald, mål och strategier etc. Teamcoaching fokuserar på att träna hur teamet ska arbeta tillsammans för att på bästa sätt kunna lösa olika uppkommande arbetssituationer och arbetsprocesser. Teamcoaching utgår från systemteori, dvs teamet coachas som system, m a o så är det teamet inte individerna som coachas. Processen är konkret kopplad till och mäts mot verksamhetens mål och teamets egen utveckling enligt en forskningsbaserad metod.

Coachernas roll 

Coacherna driver utvecklingsprocessen och hjälper gruppen att målmedvetet upptäcka, utvärdera och stärka sina inneboende styrkor och utvecklingspotentialer och att öka kvaliteten i relationer och samverkan. De utmanar, stöttar, tränar och ger feedback. Coacherna deltar även som observatörer i ordinarie teammöten, som de sedan speglar och reflekterar kring tillsammans med teamet. Teamcoacherna är utbildade professionella coacher enligt International Coach federation och har även certifiering specifikt inom teamcoachingmetodik och verktyg för att mäta och analysera team.

Teamcoaching resulterar i: 
  • Ett samtrimmat team som har en stark gemensam värderingsgrund att stå på 

  • Engagerade, delaktiga och motiverade teammedlemmar som har hög tillit till varandra och håller varandra gemensamt ansvariga .  

  • Ett team som arbetar med en medveten strategi om hur de bäst utför sitt arbete och bäst utnyttjar olikheter och de gemensamma kompetenserna. 

  • Teammedlemmar som vet vilka ansvar och befogenheter de har. 

  • Ett team som väl kan hantera förändringar i teamets när- och omvärld. 

  • Förståelse för och träning av verktyg och metoder som kan användas för att leda, samarbeta och kommunicera med.

Vill du veta mer om vår teamcoachingmodell? Fyll i formuläret nedan.

KONTAKTA OSS

Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner,
VD
annika@kc-group.se

0705 600 324

Annacarin Nilsson,
Ansvarig för kvalitetssäkring & verksamhetsutveckling
annacarin@kc-group.se

070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
  • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page