top of page

Utvecklande ledarskap (UL)

Lärande kultur nyckeln till framgång

Människors förmåga att uppfinna, utveckla och lära är stor, om de får möjlighet att både lära sig och berätta vad de har lärt sig i en öppen miljö. Det ställer krav på ledarskapet att hitta strategier för att stödja en sådan kultur, därför behöver företag och organisationer se ledarutveckling som en del av sin övergripande strategi.

 

Programmet syftar till att skapa en lärande kultur. De som lyckas skapa en lärande kultur har enligt studier kraftigt överträffat jämförbara organisationer vad gäller innovation, kundservice och lönsamhet.

Programmet fokuserar på tre nivåer för att integrera ledarutveckling i verksamhetsstrategin:

  • Kunskap om Ledarskapsmodellen, ”Utvecklande Ledarskap”

  • Förståelse för hur destruktiva beteenden påverkar chefer och medarbetare

  • En ökad medvetenhet för hur du kan utveckla dina ledarbeteende

 

Programmet har koppling till ledarskapsforskningen

Inom KC-Group bygger vi, i så hög grad som möjligt, våra utvecklingsinsatser på forskning. Ett exempel är den ledarskapssyn som vår pedagogik vilar på, vilken utgår från den modell som tagits fram av Försvarshögskolan, Utvecklande Ledarskap. Forskning visar att det Utvecklande Ledarskapet är framgångsrikt för såväl individerna som för organisationen där ledarskapet utövas.

 

De erfarna konsulter som genomför UL-programmen är certifierad handledare via Försvarshögskolan.

KONTAKTA OSS

E-post
Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner, VD
annika@kc-group.se

 

Telefon:

0705 600 324

Annacarin Nilsson
KAM & Kvalitetsansvarig
annacarin@kc-group.se

 

Telefon:
070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
  • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page