top of page

Vår historia

2011 startade vår verksamhet under namnet Kommuncoacherna, då i form av ett konsultnätverk som levererade team- och ledarskapsstöd för individer och grupper i det 3-åriga ESF-projektet Äldreliv Nordost. Projektet omfattade ca 3000 anställda i 6 av Stockholms norrortskommuner. Projektet inkluderande även 50 privata vårdgivare. Kommuncoachernas insatser för totalt 385 personer fick genomgående mycket goda resultat och omnämndes i slutrapporten som den mest effektiva insatsen i projektet, såväl ekonomiskt som kvalitativt.

 

Under 2014 efter ESF-projektets slut, låg fokus på att rusta Kommuncoacherna för större nationella uppdrag i AB-form. Certifierade coacher och konsulter över hela landet, från norr till söder, knöts som associerade samarbetspartners. Bas lades för kvalitetssäkrade processer, och policies för mångfald, jämställdhet och miljö sattes.

 

2015 fick Kommuncoacherna ensam tilldelning på Migrationsverket för tjänsten ”Chefscoaching för individ och grupper”. Avtalet inkluderar kompetensutvecklingsinsatser inom coachande förhållningssätt och fördjupade samtalsfärdigheter. Ramavtalet gällde nationellt för verkets samtliga operativa chefer, inklusive chefer och ledningsgrupper på operativ nivå med strategiskt ansvar.

I april 2016 vann Kommuncoacherna tilldelning för chefscoaching och ledarskapsprogram på Kriminalvården. Här startade vi upp ett omfattande 2-årigt ledarskapsprogram för
35 kriminalvårdsinspektörer i region syd. Vi anlitades också som ledarskapsutvecklare och processtödjare i projektet MF18 (Modern Frivård 2018) som involverar samtliga ledare och ledningsteam på 35 orter i Sverige.

2017 vann Kommuncoacherna tilldelning för chefscoaching och kompetensutvecklingsinsatser på Arbetsförmedlingen och har i en förlängd tilldelning erbjudit över 100 chefer det specialanpassade kompetensutvecklingsprogrammet "Fördjupade samtalsfärdigheter" som utvärderats med genomgående höga siffror. Kommuncoacherna har också levererat chefsstöd vid omställning och har ett pågående chefstöd, med individuell - och gruppcoaching.

Under de senaste åren har våra ramavtal vuxit och idag har vi över 30 ramavtalskunder där vi levererar olika former av utbildningar,  chefsstöd, handledning, coaching, forum för organisatoriskt lärande samt specialanpassade program. Vi arbetar idag inte bara med kommuner utan också med kommunala bolag, universitet samt inom näringslivet..

 

För att kunna möta våra kunders behov och utmaningar har Kommuncoachernas nätverk således växt till att utöver certifierade coacher även innefatta annan expertis samt föreläsare/talare. För att inbegripa våra olika kunder och vårt vidgade nätverk av expertis,  så byter Kommuncoacherna under 2020 därför namn till KC Group.

KONTAKTA OSS

Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner,
VD
annika@kc-group.se

0705 600 324

Annacarin Nilsson,
Ansvarig för kvalitetssäkring & verksamhetsutveckling
annacarin@kc-group.se

070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
  • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page